Digitale transformatie, anders bekeken

In mijn tweede vakantieblog kijken we doorheen de hype van digitale transformatie om op zoek te gaan naar wat diepgaande transformatie nu écht betekent. De vraag naar digitale transformatie is in de praktijk dikwijls maar een dekmantel voor de dieperliggende uitdagingen waarmee onze bedrijven geconfronteerd worden.

Als je wat doorvraagt naar de onderliggende drivers voor digitale transformatie, dan komt het er kortweg gezegd vaak op neer dat bedrijven sneller willen kunnen inspelen op de complexe en dynamische marktomgevingen van vandaag.

Die kernuitdaging aanpakken gaat natuurlijk veel verder dan digitaal transformeren. Daarom geef ik je in deze blog mijn vijf belangrijkste tips voor diepgaande transformatie mee.

Start met het waarom

Als een organisatie diepgaand wil gaan transformeren, dan is het cruciaal om ook het waarom van die transformatie aan iedereen duidelijk te maken. En het waarom gaat niet alleen over de feiten, maar evenzeer over het waarom op emotioneel niveau. Om voldoende energie en momentum te creëren, is het cruciaal je mensen ook op emotioneel niveau te engageren.

Leg uit waarom de verandering nu noodzakelijk is. Hoe een betere toekomst mogelijk is. En waarom we iedereen daarbij nodig hebben. Verbind je mensen rond de transformatie, herhaal je boodschap en geef feedback onderweg.

Pak het multidisciplinair aan

Als je echt diepgaand wil veranderen, dan kan je dit niet vanuit één departement alleen. Digitale transformatie op zichzelf heeft dus eigenlijk niet veel zin. Om echt waarde te creëren in de wereld van vandaag, moet je over de traditionele departementen heen gaan samenwerken in multidisciplinaire teams die dicht bij de markt opereren.

Stap uit je silo, kijk over de muren heen en pak je uitdagingen aan door business, marketing en technologie mensen samen te brengen.

Durf ook in de diepte te gaan

Maar horizontaal samenwerken over de grenzen van departementen heen is niet genoeg. Je moet ook bereid zijn om in de diepte te gaan, door verticaal in de ijsberg van je organisatie af te dalen en te kijken wat er zich onder de oppervlakte afspeelt. Door fundamenteel je organisatiestructuur en zijn onderliggende denkpatronen in vraag te durven stellen.

Te veel transformaties blijven hangen op het niveau van symptoombestrijding aan de oppervlakte, waardoor de dieperliggende oorzaken niet aangepakt worden en ‘oude’ patronen zich blijven herhalen.

Besef dat transformatie een proces van continu veranderen is

De traditionele aanpak voor transformatie is nog dikwijls gebaseerd op de metafoor van “planned change”, alsof een verandering gepland en gecontroleerd kan worden. Alsof verandering op een voorspelbare manier kan aangepakt worden als een project naar een vooraf gedefinieerde toekomstige situatie. Alsof er vaste methodes en technieken bestaan om de verandering in goeie banen te leiden.

De metafoor van “emergent change” biedt volgens mij een veel meer realistische aanpak voor transformatie. De metafoor van “emergent change” gaat uit van de veronderstelling dat verandering een continu, open-ended en onvoorspelbaar proces is van het steeds opnieuw aanpassen van een organisatie aan zijn omgeving. Net zoals een levend organisme.

Laten we daarom naar onze organisaties als levende systemen kijken, die continu in interactie zijn met hun omgeving, waardoor zich continu nieuwe manieren van denken en doen ontvouwen.

Organisatorische transformatie vereist ook individuele transformatie

Maar hoe kunnen we verwachten dat onze organisaties veranderen als we zelf niet veranderen? Hoe kunnen we andere uitnodigen om mee te stappen in ons verhaal als we zelf niet het voorbeeld geven? Hoe kan ik zelf de eerste stappen zetten en daarmee zelf de verandering belichamen?

Vanuit mijn eigen ervaring ben ik ervan overtuigd dat de meeste effectieve manier om verandering te inspireren, voortkomt uit de persoonlijke weg die je daarbij zelf durft te gaan. Enkel op die manier kan je op een authentieke manier het vertrouwen van je team of organisatie winnen om mee op pad te gaan.

Knowing others is intelligence, knowing yourself is true wisdom. Mastering others is strength, mastering yourself is true power.
Lao Tzu

Hoe zit je aanpak voor transformatie in mekaar? In welke mate worden de elementen die ik hier aangegeven heb, daarin meegenomen? Altijd benieuwd om hierover eens van gedachten te wisselen, we kunnen alleen maar van mekaar leren.

Be part of the change!

digitale-transformatie-anders-bekeken